Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Xem các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp tại đây

STT TÊN
CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN
KHUYẾN MẠI
KÝ HIỆU FILE
1 Chương trình "Business Class" 12/12/2019 – 31/12/2020 (HCM)
1BC-2020_TONG HOP11/12/2019 – 31/12/2020 (Hà Nội, Đà Nẵng)
17/12/2019 – 31/12/2020 (Cần Thơ)
2 Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho Tư vấn viên có ngày sinh nhật trong tháng 11/12/2019 – 31/12/2020 (HCM, Hà Nội, Đà Nẵng) 2BIR-2020_TONG HOP


17/12/2019 – 31/12/2020 (Cần Thơ)
3 Chương trình đồng hành cùng giáo dục 20/12/2019 – 31/12/2020 3HOC-2020_TONG HOP
4 Tiền Thưởng Tăng Trưởng 01/01/2020 – 31/12/2020 (HCM) 4X2-2020_TONG HOP
25/03/2020 – 31/12/2020 (Hà Nội)
26/03/2020 – 31/12/2020 (Đà Nẵng, Cần Thơ)
5 Chương trình khuyến mại dành cho chức danh President 01/06/2020 –31/12/2020 5PRESIDENT-2020_TONG HOP
6 Chương trình chào mừng khách hàng mới 18/12/2019 – 31/12/2020 6WP-2020_TONG HOP
7 Chương trình chào mừng khách hàng mới - nhân đôi ưu đãi 01/03/2020 – 31/07/2020 (HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ) 7WPX2-2020_TONG HOP03/03/2020 – 31/07/2020 (Hà Nội)
8 Một số giảm giá trên Catalogue T6-2020 01/06/2020 – 30/06/2020 8CAT 6-2020_TONG HOP
9 Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 6 năm 2020 01/06/2020 – 30/06/2020 9SP 6-2020_TONG HOP
10 Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 6 năm 2020 15/06/2020 – 30/06/2020 10OB 6-2020_TONG HOP
11 Ưu đãi đặc biệt mừng ngày của Cha 01/06/2020 – 21/06/2020 11DADSDAY 6-2020_TONG HOP
12 Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T6/2020 01/06/2020 – 30/06/2020 12PROS 6-2020_TONG HOP
13 Ưu đãi dành cho Tư vấn viên chưa mua hàng từ T12/2019 01/06/2020 – 30/06/2020 13PROS 62020TONG HOP
14 Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 06/2020 01/06/2020 – 30/06/2020 14SPON 6-2020_TONG HOP
15 Chương trình Tuyển dụng 30WP1 trong tháng 6 01/06/2020 – 30/06/2020 1530WP1 6-2020_TONG HOP