Các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp

Xem các chương trình khuyến mại của doanh nghiệp tại đây

STT

TÊN
CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN
KHUYẾN MẠI

KÝ HIỆU FILE

1

Chương trình "Business Class"

12/12/2019 – 31/12/2020
(HCM)

11/12/2019 – 31/12/2020
(Hà Nội, Đà Nẵng)

17/12/2019 – 31/12/2020
(Cần Thơ)

1BC-2020_TONG HOP

2

Chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho Tư vấn viên có ngày sinh nhật trong tháng

11/12/2019 – 31/12/2020
(HCM, Hà Nội, Đà Nẵng)

17/12/2019 – 31/12/2020
(Cần Thơ)

2BIR-2020_TONG HOP

3

Chương trình đồng hành cùng giáo dục

20/12/2019 – 31/12/2020

3HOC-2020_TONG HOP

4

Tiền Thưởng Tăng Trưởng

01/01/2020 – 31/12/2020
(HCM)

25/03/2020 – 31/12/2020
(Hà Nội)

26/03/2020 – 31/12/2020
(Đà Nẵng, Cần Thơ)

4X2-2020_TONG HOP

5

Chương trình khuyến mại dành cho chức danh President

01/06/2020 –31/12/2020

5PRESIDENT-2020_TONG HOP

6

Chương trình chào mừng khách hàng mới

18/12/2019 – 31/12/2020

6WP-2020_TONG HOP

7

Chương trình chào mừng khách hàng mới - nhân đôi ưu đãi

01/03/2020 – 31/07/2020
(HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ)

03/03/2020 – 31/07/2020
(Hà Nội)

7WPX2-2020_TONG HOP

8

Một số giảm giá trên Catalogue T6-2020

01/06/2020 – 30/06/2020

8CAT 6-2020_TONG HOP

9

Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 6 năm 2020

01/06/2020 – 30/06/2020

9SP 6-2020_TONG HOP

10

Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 6 năm 2020

15/06/2020 – 30/06/2020

10OB 6-2020_TONG HOP

11

Ưu đãi đặc biệt mừng ngày của Cha

01/06/2020 – 21/06/2020

11DADSDAY 6-2020_TONG HOP

12

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T6/2020

01/06/2020 – 30/06/2020

12PROS 6-2020_TONG HOP

13

Ưu đãi dành cho Tư vấn viên chưa mua hàng từ T12/2019

01/06/2020 – 30/06/2020

13PROS 62020TONG HOP

14

Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 06/2020

01/06/2020 – 30/06/2020

14SPON 6-2020_TONG HOP

15

Chương trình Tuyển dụng 30WP1 trong tháng 6

01/06/2020 – 30/06/2020

1530WP1 6-2020_TONG HOP

16

Ưu đãi cho mọi Tư vấn viên (Nhà phân phối)

01/07/2020 – 31/07/2020

16ACT C7-2020_TONG HOP

17

Một số giảm giá trên catologue T7-2020

01/07/2020 – 31/07/2020

17CAT 7-2020_TONG HOP

18

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên từ 12%

06/07/2020 – 30/11/2020

 18SENIORM Q3-2020_TONG HOP

19

Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 7 năm 2020

15/07/2020 – 31/07/2020

19OB C7-2020_TONG HOP

20

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T7/2020

01/07/2020 – 31/07/2020

20PROS C7-2020_TONG HOP

21

Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 7 năm 2020

01/07/2020 – 31/07/2020

21SP C7-2020_TONG HOP

22

Chương trình khuyến mại dành cho Người bảo trợ tháng 07/ 2020

01/07/2020 – 31/07/2020

22SPON C7-2020_TONG HOP

23

Chương trình tặng miễn phí máy rửa mặt Skinpro khi mua bộ Novage Bright Sublime set

25/07/2020

23SKINPRO C7-2020_TONG HOP

24

Ưu đãi cho mọi Tư vấn viên (Nhà phân phối)

01/08/2020 – 31/08/2020

24ACT C8-2020_TONG HOP

25

Chương trình khuyến mại dành cho Tư vấn viên mới T8/2020

01/08/2020 – 31/08/2020

25PROS C8-2020_TONG HOP

26

Chương trình đặc biệt dành cho tháng sinh nhật Oriflame

01/08/2020 – 31/08/2020

26SUPER BC C8-2020_TONG HOP

27

Ưu đãi mua hàng giao tận nhà tháng 8 năm 2020

01/08/2020 – 31/08/2020

27SP C8-2020_TONG HOP

28

Ưu đãi mua hàng giao hàng tại điểm giao nhận (SPO) tháng 8 năm 2020

01/08/2020 – 31/08/2020

28SP-SPO C8-2020_TONG HOP

29

Chương trình "bookmark" - C8

01/08/2020 – 31/08/2020

29BOOKMARK C8-2020_TONG HOP

30

Mừng sinh nhật Oriflame Việt Nam

01/08/2020 – 31/08/2020

30ORI-BIR C8-2020_TONG HOP

31

Một số giảm giá trên Catalogue T8-2020

01/08/2020 – 31/08/2020

31CAT 8-2020_TONG HOP

32

Ưu đãi mua hàng trực tuyến tháng 8 năm 2020

15/08/2020 – 31/08/2020

32OB C8-2020_HCM