Các Chương Trình Khuyến Mãi Dài Hạn Hiện Hành

Xem các chương trình khuyến mãi dài hạn trong năm 2022 tại đây

Tên Chương Trình

Chi Nhánh

Thời Gian

File

Chương trình dành cho Giám đốc độc lập Vàng (Gold Director) mới

2022

Tất cả

01/01/2022

31/12/2023

XEM FILE

Đạt Chức Danh

Tất cả

01/01/2022

31/12/2022

XEM FILE

Nhân đôi tốc độ

Tất cả

01/01/2022

31/12/2023

XEM FILE

Chương trình "Khẳng định thành công, Làm chủ ước mơ" (Diamond Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2025

XEM FILE

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2026

XEM FILE

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2025

XEM FILE

Ưu đãi mua kèm AQUA GLOW – Tháng 9, 10, 11, 12

Tất cả

01/09/2022

29/12/2022

XEM FILE

Wellness Kids - Mua 3 tặng 1

Tất cả

02/11/2022

31/12/2022

XEM FILE

Wellness Starter - Khởi đầu mạnh khỏe

Tất cả

24/11/2022

31/12/2022

Xem file

Chương trình khuyến mại Dành cho Chức Danh Giám Đốc Lãnh đạo độc lập Vàng (Gold President Director)

HCM, Hà Nội

HCM:
14/10/2022

31/12/2023

HN:
24/10/2022

31/12/2023

Xem file

Chương trình Nhà phân phối thân thiết (Loyalty Program)

Tất cả

31/10/2022

31/12/2023

Xem file

Chương trình Chào mừng khách hàng mới (Welcome Program)

Tất cả

31/10/2022

31/12/2023

Xem file