Các Chương Trình Khuyến Mãi Dài Hạn Hiện Hành

Xem các chương trình khuyến mãi dài hạn trong năm 2022 tại đây

Tên Chương Trình

Chi Nhánh

Thời Gian

File

Chương trình dành cho Giám đốc độc lập Vàng (Gold Director) mới

2022

Tất cả

01/01/2022

31/12/2023

Xem file

Đạt Chức Danh

Tất cả

01/01/2022

31/12/2022

Xem file

Nhân đôi tốc độ

Tất cả

01/01/2022

31/12/2023

Xem file

Nhân đôi tốc độ mới

Hà Nội

26/02/2022

30/06/2023

Xem file

Hồ Chí Minh

25/02/2022

30/06/2023

Chương trình "Khẳng định thành công, Làm chủ ước mơ" (Diamond Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2025

Xem file

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Diamond Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2026

Xem file

Chương trình "Đẳng cấp và Tinh tế" (Executive Director)

Tất cả

01/01/2022

31/12/2025

Xem file