Các Chương Trình Khuyến Mãi Theo Tháng Hiện Hành

Chương Trình Khuyến Mãi - Tháng 11/2022

Tên Chương Trình Chi Nhánh Thời Gian File
Chương trình "Sao tuyển dụng" tháng 11/2022 Hà Nội, Đà Nẵng 01/11/2022 – 30/11/2022 Xem tại đây
Chương trình "Sao bán hàng" tháng 12/2022 HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 01/11/2022 - 31/12/2022 Xem tại đây
Một số giảm giá trong Cẩm nang làm đẹp tháng 11/2022 HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 01/11/2022 - 30/11/2022 Xem tại đây
Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 11 năm 2022 - đợt 1 HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 01/11/2022 - 15/11/2022 Xem tại đây
Chương trình "Ưu đãi miễn phí giao hàng" tháng 11/2022 HCM, Hà Nội 01/11/2022 - 30/11/2022 Xem tại đây
Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 11 năm 2022 - Đợt 2 HCM, Hà Nội, Đà Nẵng 16/11/2022 - 30/11/2022 Xem tại đây