Các Chương Trình Khuyến Mãi Theo Tháng Hiện Hành

Chương Trình Khuyến Mãi - Tháng 05/2023

STT Tên Chương Trình Chi Nhánh áp dụng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc File
1 Giảm giá Optimal trong Cẩm nang làm đẹp tháng 05/2023 Tất cả 1/5/2023 10/5/2023 Xem file
2 Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 5 năm 2023 - Đợt 1 Tất cả 1/5/2023 15/5/2023 Xem file
3 Giảm giá Optimals - Face Mask trong Cẩm nang làm đẹp tháng 05/2023 Tất cả 11/5/2023 20/5/2023 Xem file
4 Chương trình "Ưu đãi đặc biệt WellnessPack" Tất cả 1/4/2023 31/5/2023 Xem file
5 Chương trình ưu đãi cho nhà phân phối mới "Món quà sức khỏe - Khởi đầu mạnh mẽ" Tất cả 1/5/2023 31/5/2023 Xem file
6 Một số giảm giá trong Cẩm nang làm đẹp tháng 05/2023 Tất cả 1/5/2023 31/5/2023 Xem file
7 Giảm giá Optimals - Serum trong Cẩm nang làm đẹp tháng 05/2023 Tất cả 21/5/2023 31/5/2023 Xem file
8 "Ưu đãi đặc biệt - Rạng rỡ chào hè" Tất cả 11/5/2023 31/5/2023 Xem file
9 Chương trình "Ưu đãi miễn phí giao hàng"- Tháng 05/2023 Tất cả 1/5/2023 31/5/2023 Xem file
10 Chương trình "Ưu đãi miễn phí giao hàng" bổ sung - Tháng 05/2023 Tất cả 11/5/2023 31/5/2023 Xem file
11 Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 5 năm 2023 - Đợt 2 Tất cả 16/5/2023 31/5/2023 Xem file