Video hướng dẫn: Kiểu Trang Điểm Lấy Cảm Hứng Từ Kylie Jenner

Kylie Jenner nổi tiếng với kiểu trang điểm đặc trưng: hàng mi dài cong vút, gò má được tạo khối công phu và làn môi với tông trầm quý phái. Hãy thực hiện kiểu trang điểm này cùng Oriflame thông qua video hướng dẫn bên dưới.

Bài viết từ: Hình ảnh từ: Victoria Stillwell