Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
HÃY TRỞ THÀNH DIAMOND DIRECTOR TRONG NĂM 2018 ĐỂ CÓ CƠ HỘI NHẬN XE HOẶC NHÀ MIỄN PHÍ CÙNG ORIFLAME

 

HÃY TRỞ THÀNH DIAMOND DIRECTOR TRONG NĂM 2018 ĐỂ CÓ CƠ HỘI NHẬN XE HOẶC NHÀ MIỄN PHÍ CÙNG ORIFLAME

ĐIỀU KIỆN NHẬN XE MERCEDES C200/NHÀ

            MỞ chức danh Diamond Director mới từ C1-C12/2018

            Thời gian CHỐT chức danh Diamond Director trễ nhất là C12/2019 (Mở trong năm 2018)

            KHÔNG cần đảm bảo tối thiểu 4000BP (đối với những tháng có 6 chân tách)

            Thu nhập trung bình 3 tháng liên tiếp trước khi tham gia chương trình từ 86 triệu đồng

            Duy trì ít nhất 6 nhóm 21% trong 48 kỳ Catalogue tiếp theo

            Đầu tư 50% khoản tiền thưởng của chức danh Diamond Director và nhận xe Mercedes C200/Nhà

 

ĐIỀU KIỆN NHẬN XE FORD FOCUS/NHÀ

            CHỐT chức danh Diamond Director mới

            KHÔNG cần đảm bảo tối thiểu 4000BP (đối với những tháng có 6 chân tách)

            Duy trì ít nhất 6 nhóm 21% trong 36 kỳ Catalogue tiếp theo

            Đầu tư 50% khoản tiền thưởng của chức danh Diamond Director và nhận xe Ford Focus

Chi tiết liên hệ AM/ASM chi nhánh.

SỰ KIỆN RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH TƯỞNG TƯỞNG XE HƠI MERCEDES C200 DÀNH CHO CHỨC DANH DIAMOND DIRECTOR MỚI NĂM 2017