Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
Chương trình dành cho Người Bảo Trợ, áp dụng từ ngày 1-30/09/2015

Tuyển dụng 2 người mới và hỗ trợ họ đạt  chuẩn  Chương  trình  Chào  Mừng Bước 1 để được mua Bộ Sưu tập Queen of  the  Night trị  giá 998.000đ chỉ với giá 199.000đ!

Tuyển dụng 3 người mới và hỗ trợ họ đạt chuẩn Chương trình chào mừng Bước 1 để được mua Bộ sưu tập Queen of the Night hoặc Cocktails Fashion trị giá 998.000đchỉ với giá 99.000đ!

Chương trình áp dụng từ ngày1- 30/09/2015. Nhận ưu đãi khi đặt đơn hàng đầu tiên trong Tháng 10/2015.