Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
TVV mới gia nhập được mua ngay 1 trong 3 sản phẩm Fire Edt, Ice Edt và Air Edt với giá 39.000đ khi đặt đơn hàng tối thiểu 450.000đ (giá TVV). Chương trình áp dụng từ ngày 01-31/10/2015