Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Kế hoạch thành công cùng Oriflame

Video hướng dẫn chi tiết Kế hoạch thành công cùng Oriflame.

Phần 1.1: Giới thiệu về Oriflame

 

Phần 1.2: Giới thiệu về Kế hoạch Thành công và Các khái niệm cơ bản

 

Phần 2.1 Xây dựng Hệ thống: Chiết khấu trực tiếp & Chiết khấu hoạt động

 

Phần 2.2: Xây dựng Hệ thống: Tiền thưởng hệ thống

 

Phần 3.1: Các nhóm Chức danh và Quyền lợi: NPP - Saphire Director

 

Phần 3.2: Các nhóm Chức danh và Quyền lợi: Diamond Director - Diamond President Director