Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
0 Sản phẩm trong Giỏ hàng
Points to spend in the

Khiếu Nại & Đổi Trả

1. Tại sao bạn cần batch code (mã lô hàng)?

Nếu đơn hàng của tôi bị thiếu, tôi nên làm gì?

Tôi có thể trả một sản phẩm trong đơn hàng không?

Tôi có thể trả lại sản phẩm tôi đã đặt hàng không?

Tôi nhận được sản phẩm lỗi/vỡ

Bạn có câu hỏi khác?

Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc, hãy gửi cho chúng tôi.

Đặt câu hỏi ở đây