Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Tin tức hoạt động
  3. Tin tức hoạt động
  4. Oriflame Việt Nam nhận Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2016 - Trusted Brand Index 2016

Oriflame Việt Nam nhận Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2016 - Trusted Brand Index 2016

Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp (Trusted Brand Index – TBI) là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp được phát triển từ năm 2004 đến nay, không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng mà còn là hoạt động khảo sát, đánh giá cải tiến liên tục theo phương pháp điểm chuẩn theo quy trình quản lý chất lượng quốc tế tại Việt Nam hàng năm.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị T78 – Văn phòng Trung ương Bộ Chính trị (TP. HCM), Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức, châu Âu) tổ chức công bố và trao Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp (Trusted Brand Index – TBI) cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Qua kết quả khảo sát và đánh giá, Ban tổ chức đã trao chứng nhận “Trusted Brand 2016” cho 109 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu và chứng nhận “Sustainable Development Business 2016” cho 18 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững.

Oriflame Việt Nam, công ty mỹ phẩm thiên nhiên đến từ Thuỵ Điển đã vinh dự nhận được hai giải thưởng này. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao giải hôm 23/12/2016 vừa qua.