Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Các Chương Trình Khuyến Mại Theo Tháng Hiện Hành

Các Chương Trình Khuyến Mại Theo Tháng Hiện Hành

STT Tên Chương Trình Chi Nhánh áp dụng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc File
1 Một số giảm giá trong Cẩm nang làm đẹp tháng 04/2024 Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
2 Chương trình "Ưu đãi miễn phí giao hàng" - Tháng 04/2024 Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
3 Chương trình "Welcome voucher" - Tháng 04/2024 Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
4 Chương trình "Có Optifresh và Prebiotic - An tâm mỗi ngày" - Tháng 04/2024 Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
5 Chương trình "Mua 1 được 2" (Mua Probiotic tặng Prebiotic) Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
6 Chương trình "Mua 1 được 2" (Mua Meal Replacement for Weight Control tặng Natural Balance Shake) Tất cả 01/04/2024 30/04/2024 Xem file
7 Chương trình "Thi đua doanh số - Hàng đi - Tiền về" Tất cả 05/04/2024 30/04/2024 Xem file
8 Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 04 năm 2024 Tất cả 11/04/2024 30/04/2024 Xem file