Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Các Chương Trình Khuyến Mại Theo Tháng Hiện Hành

Các Chương Trình Khuyến Mại Theo Tháng Hiện Hành

STT Tên Chương Trình Chi Nhánh áp dụng Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc File
1 Chương trình Wellness Welcome Program Tất cả 5/1/2024 7/31/2024 Xem file
2 Chương trình “MUA WELLOSOPHY, NHẬN WELLNESS MIỄN PHÍ” Tất cả 7/1/2024 12/31/2024 Xem file
3 Một số giảm giá trong Cẩm nang làm đẹp tháng 07/2024 Tất cả 7/1/2024 7/31/2024 Xem file
4 Chương trình "Ưu đãi miễn phí giao hàng" - Tháng 07/2024 Tất cả 7/1/2024 7/31/2024 Xem file
5 Tự tin năng động cùng Activelle Tất cả 7/2/2024 7/31/2024 Xem file
6 Lễ hội làm đẹp "Beauty Festival" tháng 07 năm 2024 Tất cả 7/11/2024 7/31/2024 Xem file
7 MUA CALCIUM TẶNG WELLNESS KIDS Tất cả 7/21/2024 7/31/2024 Xem file