Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thông tin Oriflame
  4. Các tài liệu về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp

Các tài liệu về hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp

Nhấp vào các đường dẫn bên dưới để xem chi tiết

1. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

2. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

3. Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hoạt Động Bán Hàng Đa Cấp

4. Kế Hoạch Trả Thưởng 

5. Mẫu Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

6. Quy Tắc Hoạt Động

7. Chương Trình Đào Tạo Cơ Bản

8. Danh Mục Hàng Hóa Kinh Doanh Theo Phương Thức Đa Cấp