Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Quy Định Về Phương Thức Thanh Toán

Nhà Phân Phối sẽ lựa chọn việc thanh toán thông qua các cách thức sau:

1. Thanh toán trực tuyến trên Trang Web với thẻ ngân hàng:

    (i) Thẻ ATM có đăng ký dịch vụ Internet Banking;

    (ii) Thẻ thanh toán quốc tế: Visa, Mastercard, JCB

2. Thanh toán qua chuyển khoản:

Nhà Phân Phối có thể thanh toán đơn hàng bằng cách chuyển khoản vào một trong các tài khoản bên dưới với nội dung diễn giải như sau:

“Họ tên người nộp tiền, mã số NPP, thanh toán cho đơn hàng số XXXXXXXX"

Ví dụ: Nguyễn Thị A, MSNPP 12345, thanh toán cho đơn hàng số 12175547

TÊN NGÂN HÀNG TÊN TÀI KHOẢN SỐ TÀI KHOẢN
EXIMBANK - CN TP.HCM CTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM 200080689000319
ACB HA NOI CTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM 62998888
VCB - CN TAN DINH, TP.HCM CTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM 0371000499599
HSBC - CN TP.HCM CTY TNHH ORIFLAME VIỆT NAM 090125956003