Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Quy Trình Cấp Thẻ Thành Viên

Bước 1. Ký Bản Cam Kết

Sau khi hoàn thành Chương trình đào tạo cơ bản, Nhà Phân phối sẽ phải điền đầy đủ thông tin vào Bản Cam Kết theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP, ký và chuyển bản chính tới Công Ty (nộp trực tiếp tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty hoặc gửi qua đường bưu điện).

Bước 2. Cấp Thẻ Thành Viên

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được bản cam kết từ Nhà Phân phối, Công Ty sẽ in Thẻ thành viên và giao cho Nhà Phân phối tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công Ty hoặc gửi qua đường thư bảo đảm có xác nhận của người nhận theo địa chỉ mà Nhà Phân phối đã đăng ký trong Hợp Đồng.

Lưu ý: Nhà Phân phối chỉ thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và phát triển mạng lưới bán hàng sau khi được cấp Thẻ Thành viên. Thẻ thành viên hết hiệu lực khi Hợp Đồng chấm dứt.