Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Quy Trình Đào Tạo Cơ Bản

Người tham gia bán hàng đa cấp (“Tư vấn viên”, “Nhà Phân phối”, “Học viên”) của Công ty TNHH Oriflame Việt Nam (“Công Ty”) phải tham gia Chương trình đào tạo cơ bản do Công ty tổ chức miễn phí theo quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP. Chương trình đào tạo cơ bản dành cho Học viên của Công ty được thực hiện thông qua hình thức Đào tạo trực tiếp. Chương trình đào tạo cơ bản dưới hình thức Đào tạo trực tiếp sẽ được truyền đạt tới các Học viên thông qua các Đào tạo viên được Công ty chỉ định theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP.

Bước 1: Đăng kí tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

Học viên cung cấp những thông tin cần thiết (Họ Tên, Mã số Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp, Số Chứng Minh Nhân Dân…) để được đăng ký tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp của Công ty theo lịch công bố tại website hoặc trụ sở Văn phòng của Công ty.

Bước 2: Tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

  • Sau khi hoàn thành mẫu đăng ký, Học viên sẽ tham gia Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp theo nội dung mà mình đã đăng ký tại Bước 1.
  • Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp của Công Ty được tổ chức thực hiện tại Trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty, hoặc tại một địa điểm khác mà Công ty có quyền sử dụng.
  • Nội dung đào tạo: Theo Chương trình đào tạo cơ bản đã được đăng ký và phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thời lượng đào tạo tối thiểu: 8 giờ.
  • Học viên sẽ được tham gia trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc sau mỗi học phần của khóa đào tạo. Mọi thắc mắc sẽ được Đào tạo viên trực tiếp giải đáp.

Bước 3: Đánh giá kết quả Chương trình đào tạo cơ bản trực tiếp

  • Công ty sẽ kiểm tra quá trình tham gia đào tạo của Học viên và yêu cầu Học Viên ký xác nhận tham gia vào phiếu theo dõi.
  • Học viên phải tham gia đầy đủ thời lượng của các học phần mới đủ điều kiện tham gia làm bài kiểm tra đánh giá mức độ hoàn thành Chương trình đào tạo.
  • Học viên tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm (chọn đáp án đúng). Mỗi Học viên phải trả lời đúng ít nhất 80% số câu hỏi trở lên sẽ được tính là đạt. Trong trường hợp không đạt, Học viên phải thi lại cho đến khi đạt.