Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
 1. Oriflame Việt Nam
 2. Chăm Sóc Khách Hàng
 3. Thông tin Oriflame
 4. Quy Trình Đặt Sản Phẩm, Thanh Toán Và Giao Nhận Sản Phẩm

Quy Trình Đặt Sản Phẩm, Thanh Toán Và Giao Nhận Sản Phẩm

 1. Đặt hàng trực tiếp

Bước 1. Đặt hàng

Nhà Phân phối có thể đặt hàng với Công Ty thông qua tài khoản của Nhà Phân phối tại trang www.oriflame.vn.

Bước 2. Chọn phương thức giao hàng và phương thức thanh toán trên trang đặt hàng trực tuyến

Sau khi lựa chọn các sản phẩm, Nhà Phân phối sẽ chọn hình thức giao nhận hàng tại trụ sở chính của Công Ty hoặc giao hàng tại địa chỉ mà Nhà Phân phối đăng ký trên trang đặt hàng trực tuyến của Công Ty.

Trong trường hợp lựa chọn hình thức giao hàng tại trụ sở chính của Công Ty, Nhà Phân phối sẽ lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty hoặc thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch ở trụ sở chính hoặc chi nhánh của Công Ty.

Trường hợp lựa chọn hình thức giao hàng tại nhà, Nhà Phân phối sẽ lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng hoặc thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Công Ty hoặc thanh toán trực tiếp tại địa chỉ giao hàng mà Nhà Phân phối đăng ký.

Bước 3. Thanh toán

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày đặt hàng, Nhà Phân phối có nghĩa vụ Thanh toán đơn hàng đã mua cho Công Ty trừ trường hợp lựa chọn phương thức giao hàng và thanh toán tại địa chỉ mà Nhà Phân phối đăng ký.

Bước 4. Xác minh thông tin Nhà Phân phối và kiểm tra đơn hàng

Công ty sẽ xác minh thông tin Nhà Phân phối thông qua việc đăng nhập vào tài khoản Nhà Phân phối trên website. Sau khi xác minh được chính xác thông tin Nhà Phân phối thì Công Ty sẽ kiểm tra chi tiết thông tin ghi trong đơn hàng gồm:

 • Mã số Nhà Phân phối mua hàng
 • Ngày đặt hàng
 • Người nhận hàng và số điện thoại liên lạc
 • Địa chỉ nhận hàng/giao hàng
 • Tên hàng, mã hàng & số lượng
 • Tình trạng thanh toán

Nếu các thông tin trên không đầy đủ và chính xác, đơn hàng có thể sẽ bị trì hoãn hoặc không được xử lý.

Bước 5. Giao - Nhận sản phẩm

Trường hợp lựa chọn phương thức giao – nhận hàng tại trụ sở Công Ty.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Nhà Phân phối thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đăng ký (trừ trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà) Nhà Phân phối phải đến trụ sở hoặc chi nhánh của Công Ty xuất trình Thẻ thành viên để nhận hàng. Công ty sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin của Nhà Phân phối và thông tin đơn hàng sau đó tiến hành giao hàng kèm liên 2 của hóa đơn, liên còn lại được Nhà Phân phối ký nhận và lưu giữ tại trụ sở của Công Ty.

Trường hợp lựa chọn phương thức giao – nhận hàng tại địa chỉ mà Nhà Phân phối đăng ký, thanh toán khi nhận hàng tại nhà.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Nhà Phân phối thanh toán đầy đủ theo đơn hàng đã đăng ký (trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại địa chỉ mà Nhà Phân phối đăng ký), và 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày đặt hàng đối với trường hợp lựa chọn hình thức thanh toán tại nhà, đơn vị vận chuyển sản phẩm do Công Ty thuê sẽ thực hiện giao sản phẩm kèm theo liên 2 của hóa đơn đến địa chỉ mà Nhà Phân phối đã đăng ký. Nhà Phân phối thực hiện thanh toán đơn hàng trong trường hợp đăng ký thanh toán tại địa chỉ mà mình đã đăng ký. Công Ty sẽ lưu giữ chứng từ giao nhận hàng có chữ ký của người nhận hàng để xác nhận thời điểm nhận hàng của Nhà Phân phối.

Trong thời hạn nói trên, nếu sản phẩm không được giao tới địa chỉ Nhà Phân phối đã đăng ký hoặc Nhà Phân phối không nhận hàng từ Công ty, Công Ty sẽ thực hiện hủy giao dịch và trả lại toàn bộ số tiền đã mua hàng cho Nhà Phân phối hoặc thực hiện việc cấn trừ thanh toán cho đơn hàng mới tùy theo yêu cầu của Nhà Phân phối.