Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
 1. Oriflame Việt Nam
 2. Chăm Sóc Khách Hàng
 3. Thông tin Oriflame
 4. Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

Quy Trình Ký Kết Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp

1.   Công ty  có toàn quyền từ chối đơn yêu cầu trở thành Nhà Phân phối hoặc yêu cầu tái hoạt động của Nhà Phân phối.

2.    Điều kiện để trở thành Nhà Phân phối:

Để trở thành Nhà Phân phối của Công ty, cá nhân phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:

 • Đủ 18 tuổi và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Đáp ứng mọi điều kiện áp dụng đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam.
 • Phải là công dân Việt Nam. Người nước ngoài và Việt Kiều định cư ở nước ngoài và không phải là công dân Việt Nam sẽ không được trở thành Nhà Phân phối của Công ty

  Các cá nhân sau đây không được tham gia bán hàng đa cấp:

 • Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án về các tội sản xuất, buôn bán hàng giả, sản xuất, buôn bán hàng cấm, quảng cáo gian dối, lừa dối khách hàng, các tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản, tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp;
 • Người tham gia bán hàng đa cấp đã từng bị xử phạt do vi phạm các quy định cấm của pháp luật hiện hành mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính;
 • Cá nhân đã từng là thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định 40/2018/NĐ-CP
 • Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3.      Công ty có quyền khóa mã số hoạt động và tạm ngưng việc thực hiện Hợp Đồng của Nhà Phân phối nếu Nhà Phân phối có dấu hiệu vi phạm Hợp Đồng, Quy tắc hoạt động của Công ty. Thời hạn tạm ngưng tối đa là 12 tháng. Trong thời hạn tạm ngưng, Nhà Phân phối không được tham gia bất kỳ hoạt động bán hàng đa cấp nào của Công Ty cũng như không được hưởng hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích khác từ hoạt động bán hàng đa cấp của Nhà Phân phối và hệ thống tuyến dưới của Nhà Phân phối phát sinh trong thời gian tạm ngưng hoạt động.

4.       Toàn bộ các khoản hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác của Nhà Phân phối sẽ được hoàn trả sau thời gian tạm ngưng hoạt động sau khi trừ đi các chi phí, các khoản bồi thường cho Công Ty do hành vi vi phạm của Nhà Phân phối (nếu có). Việc tạm ngưng trong thời gian này không được coi là trường hợp Hợp Đồng tự động chấm dứt.

5.       Để trở thành Nhà Phân phối và tham gia mạng lưới bán hàng của Công Ty, người muốn tham gia phải ký kết Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp với Công Ty dưới sự bảo trợ của một Nhà Phân phối đang hoạt động.

6.  Quy trình ký kết Hợp Đồng như sau:

Bước 1. Đăng ký Hợp Đồng Tham Gia Bán Hàng Đa Cấp (“Hợp Đồng”)

Người đăng ký xem mẫu Hợp Đồng tại website của Công Ty và điền đầy đủ thông tin của mình trên website của Công Ty: http://www.oriflame.vn để Công Ty khởi tạo một mã số cho Người đăng ký.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Sau khi đăng ký đầy đủ thông tin trên website, Người đăng ký muốn trở thành Nhà Phân phối sẽ nộp bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp cho Công Ty qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng của Công Ty. Hồ sơ bao gồm:

 • 01 Bản sao Chứng Minh Nhân Dân/Căn cước công dân còn giá trị (trong trường hợp thông tin trên các giấy tờ này bị mờ thì chuẩn bị thêm giấy tờ liên quan chứng minh được các thông tin trên chứng minh nhân dân);
 • Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp có đầy đủ thông tin và chữ ký của Người đăng ký;
 • Các tài liệu khác khi Công Ty có yêu cầu.

Người đăng ký có trách nhiệm điền đầy đủ và đảm bảo tính xác thực những thông tin cá nhân của mình trên Hợp Đồng và có nghĩa vụ cung cấp các tài liệu có chứng thực nếu Công ty có yêu cầu.

Bước 3. Xem xét, phê duyệt Hợp Đồng và kích hoạt mã số Người đăng ký

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ đăng ký tham gia bán hàng đa cấp, Công Ty sẽ kiểm tra việc trùng mã số Nhà Phân phối và tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Đồng thời, Công Ty sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc email để kiểm tra và xác nhận người có thông tin trên Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp đúng là người ký và nộp hồ sơ (kiểm chứng các thông tin đã được cung cấp kèm theo Hợp Đồng).

 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thông tin trên Hợp Đồng không phù hợp với kết quả xác minh Người đăng ký, Công ty sẽ thông báo về việc từ chối ký kết Hợp Đồng tham gia bán hàng đa cấp;
 • Trường hợp hồ sơ đăng ký đã cung cấp đầy đủ thông tin, hợp lệ và kết quả xác minh phù hợp, Công Ty sẽ ký Hợp Đồng, ghi nhận Mã Số đã khởi tạo của Người đăng ký chính là mã số Nhà Phân phối, ngày tháng ký Hợp Đồng, và lưu trữ hồ sơ của Nhà Phân phối.