Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Hồ sơ và các biểu mẫu
  4. Tôi có thể yêu cầu Công ty cấp giấy xác nhận thu nhập được không?

Tôi có thể yêu cầu Công ty cấp giấy xác nhận thu nhập được không?

Nhà Phân Phối có thể chủ động kiểm tra thu nhập của mình bằng cách đăng nhập vào website www.oriflame.vn hoặc ứng dụng Oriflame Business Apps.

Trường hợp có nhu cầu được cấp giấy xác nhận để hỗ trợ cho các mục đích cá nhân, các bạn có thể liên hệ Bộ phận CSKH để được hỗ trợ.