Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Hồ sơ và các biểu mẫu
  4. Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn khiếu nại về sản phẩm ở đâu?

Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn khiếu nại về sản phẩm ở đâu?

Nếu bạn muốn khiếu nại về sản phẩm đã mua, vui lòng sử dụng Công cụ Khiếu nại Trực tuyến của chúng tôi. Bạn cần đăng nhập vào website oriflame.vn, tại mục Đơn Hàng hãy nhấp chọn Khiếu Nại/Đổi trả sản phẩm ở thanh menu bên trái và điền thông tin theo hướng dẫn.

Hoặc liên hệ với Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.