Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Hồ sơ và các biểu mẫu
  4. Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn đề nghị hủy mã số Nhà Phân Phối ở đâu?

Tôi có thể tìm kiếm mẫu đơn đề nghị hủy mã số Nhà Phân Phối ở đâu?

Trường hợp Bạn muốn hủy mã số Nhà Phân Phối, bạn có thể chủ động gửi văn bản (viết thư tay/ đánh máy) đến Công ty Oriflame, bao gồm những thông tin: Họ và tên, mã số Nhà Phân Phối, lý do tại sao bạn đề nghị hủy mã số Nhà Phân Phối, cam kết sẽ không phát sinh những khiếu nại sau khi hủy mã số Nhà Phân Phối, ký và ghi rõ họ tên.

Bạn cũng cần trả lại Thẻ Thành Viên cho Công ty

Oriflame sẽ xem xét đơn đề nghị của bạn và thực hiện việc chấm dứt mã số Nhà Phân Phối của bạn trong vòng 10 ngày làm việc Trường hợp bạn muốn đăng ký lại sau khi gửi đơn đề nghị chấm dứt mã số cũ, bạn cần phải chờ 12 tháng tiếp theo.