Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Mã lô hàng Mỹ phẩm

Mã lô hàng của mỹ phẩm dài 4 hoặc 5 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: LD7P1. Mã lô hàng khác với hạn sử dụng của sản phẩm, thường được để gần với mã lô hàng. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.