Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Mã lô hàng Phụ Kiện

Mã lô hàng của phụ kiện dài 4 hoặc 6 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: 401CA5. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.