Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Mã lô hàng Wellness

Mã lô hàng của các sản phẩm Wellness dài từ 4 đến 12 ký tự kết hợp cả chữ cái và số. Ví dụ: MA9H5 hoặc CM91384811Z4. Mã lô hàng khác với hạn sử dụng của sản phẩm, thường được để gần với mã lô hàng. Cách tìm mã lô hàng của mỗi sản phẩm là khác nhau, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm. Ở hình ảnh bên dưới, bạn có thể xem một số ví dụ về nơi để tìm mã lô hàng trên các sản phẩm khác nhau.