Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đặt hàng, Khiếu Nại và Đổi Trả sản phẩm, Giao nhận sản phẩm
  4. Tôi sẽ nhận lại tiền như thế nào nếu khiếu nại hoặc yêu cầu đổi trả sản phẩm của tôi được chấp nhận?

Tôi sẽ nhận lại tiền như thế nào nếu khiếu nại hoặc yêu cầu đổi trả sản phẩm của tôi được chấp nhận?

Khi khiếu nại sản phẩm hoặc yêu cầu đổi trả sản phẩm của bạn được chấp thuận, số tiền bạn đã thanh toán cho sản phẩm khiếu nại sẽ được Oriflame hoàn trả vào tài khoản trả trước trên mã số NPP của bạn. Bạn có thể mua lại sản phẩm khác bằng cách tạo đơn hàng trực tuyến để khấu trừ số tiền trên, số tiền phát sinh thêm (nếu có) có thể được thanh toán bằng một trong các phương thức thanh toán sẵn có trên trang đặt hàng trực tuyến.