Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Nếu nhận sản phẩm bị thiếu, hư hỏng, bể vỡ, tôi phải làm sao?

Tất cả các đơn hàng của Oriflame đều được mở ra kiểm tra trước khi nhận hàng. Vui lòng xem video hướng dẫn đồng kiểm với bên giao nhận :

Khi nhận hàng, xin vui lòng kiểm tra kỹ các vấn đề sau:

(1) Hóa đơn đúng tên người đặt hàng.

(2) Kiện hàng nguyên vẹn 2 lớp niêm phong: niêm phong trên thùng carton và niêm phong trong túi hàng. Số kg niêm yết trên kiện hàng trùng khớp. Sau khi kiểm hàng cùng Nhân viên giao hàng, nếu gặp phải các trường hợp sau, NPP vui lòng làm theo hướng dẫn:

1. KHO GIAO NHẦM SẢN PHẨM

- Lập Biên Bản Hiện Trạng (đính kèm thùng hàng hoặc tải TẠI ĐÂY)

- Chụp hình/ quay video hiện trạng kiện hàng lúc nhận.

- Gửi lại (1) Sản phẩm sai mã, (2) Biên bản hiện trạng, (3) Hóa đơn cho Nhân viên giao hàng.

- Yêu cầu nhân viên giao hàng đóng gói trả về Oriflame. (NPP được miễn phí chuyển hoàn).

- Bạn có thể giữ lại các sản phẩm đúng với đơn hàng của bạn.

- Gửi hình ảnh/ video hiện trạng kiện hàng cho hotline hoặc lập khiếu nại trên website oriflame.vn - Oriflame sẽ gửi lại hàng đúng cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

- Chụp hình/ quay video hiện trạng kiện hàng lúc nhận.

- Gửi hình ảnh/ video hiện trạng kiện hàng cho hotline hoặc lập khiếu nại trên website oriflame.vn

2. SẢN PHẨM LỖI/ VỠ

- Lập biên bản hiện trạng (đính kèm thùng hàng hoặc tải TẠI ĐÂY)

- Gửi lại (1) Sản phẩm lỗi/vỡ, (2) Biên bản hiện trạng, (3) Hóa đơn cho Nhân viên giao hàng.

- Yêu cầu nhân viên giao hàng đóng gói trả về Oriflame. (NPP được miễn phí chuyển hoàn).

- Bạn có thể giữ lại các sản phẩm còn nguyên vẹn.

- Oriflame sẽ gửi lại hàng mới cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

- Chụp hình/ quay video hiện trạng kiện hàng lúc nhận.

3. KHO GIAO THIẾU SẢN PHẨM

- Lập biên bản hiện trạng. (đính kèm thùng hàng hoặc tải TẠI ĐÂY)

- Gửi hình ảnh/ video hiện trạng kiện hàng cho hotline hoặc lập khiếu nại trên website oriflame.vn

- Oriflame sẽ gửi lại hàng thiếu cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

*** Vui lòng tham khảo video hướng dẫn thao tác khiếu nại trên website tại đây.