Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đặt hàng, Khiếu Nại và Đổi Trả sản phẩm, Giao nhận sản phẩm
  4. Tôi có thể thực hiện khiếu nại đổi trả sản phẩm trong vòng bao lâu?

Tôi có thể thực hiện khiếu nại đổi trả sản phẩm trong vòng bao lâu?

Bạn có thể khiếu nại đổi/ trả sản phẩm đã mua từ Oriflame trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận hàng