Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Sản phẩm lỗi

  1. Các vấn đề về Màu sắc/Mùi/Hương Vị
  2. Hư hỏng/Vỡ/Sai sót về bao bì sản phẩm
  3. Vấn đề kết cấu/Hình dạng hoặc kích thước
  4. Vải hoặc lỗi may
  5. Nhãn bị hư hỏng hoặc mất
  6. Bị rò rỉ do thiết kế nắp hoặc bao bì kém
  7. Một phần của sản phẩm hoặc bộ sản phẩm bị thiếu
  8. Sản phẩm không đủ dung tích như mô tả hoặc trống rỗng
  9. Bẩn/có cặn/biến chất
  10. Lỗi chức năng sản phẩm


1. Các vấn đề về Màu sắc/Mùi/Hương Vị

Màu sắc, mùi hoặc vị của sản phẩm đã thay đổi hoặc khác với các sản phẩm cùng loại khác.

Defects


2. Hư hỏng/Vỡ/Sai sót về bao bì sản phẩm

Sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm (bên trong hoặc bên ngoài) bị vỡ, hư hỏng, biến dạng hoặc trầy xước. Hoặc sản phẩm có các khuyết tật khác trên bao bì sản phẩm như vết lõm, lỗ, v.v.

Defects


3. Vấn đề kết cấu/Hình dạng hoặc kích thước

Sản phẩm có hình dạng hoặc kích thước không đồng đều. Ví dụ: phần lõi son môi quá ngắn.

Kết cấu: sản phẩm dạng lỏng đã khô hoặc xuất hiện chất lạ như cặn lắng. Sản phẩm tạo bọt nhưng không được tạo bọt.

Defects


4. Vải hoặc lỗi may

Đối với các sản phẩm làm bằng vải, da, v.v. trong trường hợp chất liệu đã bị hư hỏng hoặc có các lỗi có thể nhìn thấy khác, ví dụ nhu có lỗ hổng, sút chỉ.

Defects


5. Nhãn bị hư hỏng hoặc mất

Nhãn phụ của sản phẩm bị thiếu hoặc bị mờ và hư. Ví dụ. nhãn phụ bị thiếu, không được dán đầy đủ hoặc đặt không chính xác, bị xước, có chất lượng in kém, v.v..

Defects


6. Bị rò rỉ do thiết kế nắp hoặc bao bì kém

Sản phẩm bị rò rỉ ra ngoài do thiết kế bao bì sản phẩm như nắp đậy, chai, hộp không tốt, v.v..

Defects


7. Một phần của sản phẩm hoặc bộ sản phẩm bị thiếu

Một số bộ phận của sản phẩm hoặc bộ sản phẩm bị thiếu (hộp, nắp,v.v.)

Defects


8. Sản phẩm không đủ dung tích như mô tả hoặc trống rỗng

Sản phẩm không được đổ đầy hoặc trống rỗng. Khiếu nại này được sử dụng cho trường hợp sản phẩm không đủ dung tích như mô tả và không có dấu hiệu rò rỉ. Trong trường hợp sản phẩm bị rò rỉ ra ngoài, bạn nên chọn khiếu nại "Bị rò rỉ do thiết kế nắp hoặc bao bì kém".

Defects


9. Bẩn/có cặn/biến chất

Sản phẩm bẩn hoặc có cặn. Ngoài ra, sản phẩm biến chất khi có dấu vết của nấm mốc, côn trùng hoặc vi sinh vật khác trên bề mặt/bên trong sản phẩm.

Defects


10. Lỗi chức năng sản phẩm

Bất kỳ lỗi nào liên quan đến chức năng, hình thức hoặc cách sử dụng của sản phẩm.

Defects