Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tôi có thể đổi địa chỉ nhận hàng được không?

Bạn có thể yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận hàng, thời gian xử lý yêu cầu của bạn phụ thuộc vào việc đơn hàng của bạn đã được bàn giao cho đơn vị vận chuyển hay chưa. Vui lòng liên hệ với Bộ phận CSKH để được hỗ trợ thực hiện yêu cầu này.