Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tôi muốn kiểm tra đơn hàng đã đi đến đâu?

Bạn có thể  kiểm tra định vị đơn hàng đã đặt bằng hai cách:
Cách 1: đăng nhập vào website oriflame.vn, vào phần LỊCH SỬ ĐẶT HÀNG, chọn đơn hàng cần kiểm tra, "KIỂM TRA ĐƠN HÀNG", "TÌNH TRẠNG GIAO NHẬN ĐƠN HÀNG"Cách 2: Truy cập https://ems.com.vn/tra-cuu/tra-cuu-buu-gui và nhập mã số đơn hàng vào ô “Mã bưu gửi”.