Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tôi có thể đặt hàng cho tuyến dưới bằng cách nào?

Đăng nhập vào website oriflame.vn để đến trang cá nhân của bạn.

1. Chọn Đơn Hàng => Đơn Hàng VIP

2. Nhập mã số Nhà Phân Phối tuyến dưới và chọn "Truy Cập Tuyến Dưới"
3. Chọn "Đơn hàng mới" và bắt đầu đặt hàng cho tuyến dưới của mình