Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tôi có thể xem Lịch Sử đơn hàng của tôi ở đâu?

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy Lịch Sử Đặt Hàng của bạn bằng cách đăng nhập vào website oriflame.vn, đến mục Đơn Hàng => Lịch Sử Đặt Hàng.