Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tại sao tôi cần biết mã số đơn hàng?

Đối với mỗi đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được thư xác nhận đặt hàng kèm mã số đơn hàng của mình. Mã số này được ghi nhận trên hóa đơn, thư xác nhận và lịch sử đặt hàng của bạn.

Ghi nhận mã số đơn hàng sẽ giúp bạn:
• Theo dõi tiến trình giao nhận hàng hóa
• Giúp bộ phận Chăm sóc Khách hàng xác định và giải quyết các vấn đề có thể phát sinh hiệu quả hơn nếu bạn cần trợ giúp.
• Cần thiết cho quá trình khiếu nại hoặc đổi trả lại sản phẩm.