Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Vì sao đơn hàng của tôi bị hủy?

Đơn hàng của Bạn có thể bị hủy tự động vì các lý do sau:

▪Bạn đã chọn thanh toán trực tuyến nhưng việc thanh toán trực tuyến không được hoàn tất. Sau 60 phút, đơn hàng của Bạn sẽ bị hủy tự động

▪Bạn đã chọn thanh toán sau (thanh toán tại Quầy hoặc chuyển khoản) nhưng việc thanh toán không được thực hiện trong vòng 5 ngày kể từ ngày đặt hàng.

▪Oriflame có quy định tất cả các đơn nợ phát sinh trong tháng cần được thanh toán hạn chót là ngày 25 hàng tháng. Sau ngày này, tất cả các đơn hàng nợ đều bị hủy tự động.