Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thanh toán đơn hàng, nhận chiết khấu bán hàng
  4. Tôi có thể nhận chiết khấu của mình qua tài khoản ngân hàng của tôi như thế nào?

Tôi có thể nhận chiết khấu của mình qua tài khoản ngân hàng của tôi như thế nào?

Cuối mỗi tháng kinh doanh, Oriflame sẽ thống kê các khoản hoa hồng, tiền thưởng mà Bạn đạt được trong tháng và thực hiện việc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng Bạn đã đăng ký trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.