Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Thanh toán đơn hàng, nhận chiết khấu bán hàng
  4. Khi nào tôi sẽ nhận được chiết khấu bán hàng của mình?

Khi nào tôi sẽ nhận được chiết khấu bán hàng của mình?

Bạn sẽ bắt đầu được tính chiết khấu bán hàng, hoa hồng, tiền thưởng khi Bạn trở thành Nhà Phân Phối và có hoạt động kinh doanh tại Oriflame, việc tính thu nhập sẽ căn cứ vào Kế hoạch trả thưởng của Công ty. Việc chi trả thu nhập sẽ được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc đầu tiên của tháng kinh doanh tiếp theo. Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế Hoạch Trả Thưởng của Oriflame, vui lòng tham khảo tại đây