Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Thời hạn thanh toán đơn hàng trực tuyến là bao lâu?

Trong thời hạn 05 ngày (bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật và ngày Lễ) kể từ ngày đặt hàng, Bạn cần thanh toán đơn hàng đã đặt mua online trừ trường hợp lựa chọn phương thức giao hàng COD (thanh toán cho bưu tá khi nhận hàng tại nhà). Quá thời hạn thanh toán theo quy định, đơn hàng của Bạn sẽ được hủy tự động và phí hủy đơn hàng 100,000đ sẽ bị tính vào đơn hàng kế tiếp.

Ngày 25 hàng tháng là hạn chót thanh toán tất cả đơn nợ online phát sinh trong tháng. Sau ngày này, tất cả các đơn hàng nợ đều bị hủy tự động và phí hủy đơn hàng 100,000đ sẽ bị tính vào đơn hàng kế tiếp của Nhà Phân Phối