Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Tôi đã thanh toán đơn hàng rồi nhưng sao vẫn báo nợ?

Rất có thể vấn đề của bạn liên quan đến việc chậm trễ trong vấn đề đồng bộ dữ liệu, vui lòng liên hệ Bộ phận CSKH của Công ty để được hỗ trợ kiểm tra.