Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Điểm BP là gì?

Điểm kinh doanh (Điểm BP) được quy định cho từng sản phẩm tại Oriflame trong mỗi kỳ Catalogue. Sản phẩm có giá bán càng cao thì tương ứng với điểm kinh doanh càng cao.
Điểm kinh doanh từ hoạt động bán hàng cá nhân và đội nhóm của bạn là sơ sở để xác định danh hiệu, chiết khấu và các khoản tiền thưởng của bạn theo kế hoạch trả thưởng của Oriflame.
Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế Hoạch Trả Thưởng của Oriflame, vui lòng tham khảo tại đây