Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Tôi có thể tìm Tài liệu Huấn Luyện Oriflame ở đâu?

Tôi có thể tìm Tài liệu Huấn Luyện Oriflame ở đâu?

Các tài liệu Huấn Luyện Trực Tuyến của Oriflame được đăng tải trong chuyên mục "Huấn Luyện" sau khi bạn đăng nhập vào website oriflame.vn. Ngoài ra, bạn cũng được bảo trợ kết nối đến bộ phận Sales của công ty để tham gia các khóa huấn luyện về Cơ hội kinh doanh cũng như tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm của Oriflame, giúp bạn từng bước chinh phục các nấc thang thành công khi kinh doanh cùng Oriflame.