Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Tôi có thể xem các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh ở đâu?

Tôi có thể xem các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh ở đâu?

Sau khi đăng nhập vào website oriflame.vn, tại Menu "KẾT QUẢ KINH DOANH" chọn QUẢN LÝ HỆ THỐNG. Tại đây bạn có thể xem được rất nhiều báo cáo khác nhau để biết về hoạt động kinh doanh của đội nhóm.