Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Tôi có thể xem thành phần của sản phẩm ở đâu?

Tôi có thể xem thành phần của sản phẩm ở đâu?

Thông tin này được cung cấp ở mục “ingredients” trên nhãn gốc hoặc xem ở mục Thành phần trên trang thông tin chi tiết của từng sản phẩm