Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Làm sao để biết hướng dẫn sử dụng sản phẩm?

Làm sao để biết hướng dẫn sử dụng sản phẩm?

Thông tin hướng dẫn sử dụng được cung cấp trên nhãn phụ của từng sản phẩm. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn này trên trang thông tin chi tiết của từng sản phẩm, mục Cách sử dụng.