Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Mỹ phẩm Oriflame được sản xuất dựa trên các quy định nào?

Mỹ phẩm Oriflame được sản xuất dựa trên các quy định nào?

Chính sách của Oriflame là toàn bộ thành phần và công thức sản phẩm phải tuân thủ Nghị định 76/768/EEC của EU quy định về Mỹ phẩm và tuân theo những yêu cầu về an toàn của FDA (Cục Quản Lý Thực Phẩm & Dược Phẩm) Hoa Kỳ...

Các quy định quốc tế được áp dụng đối với nguyên liệu thô, đánh giá về an toàn, thực hành sản xuất, các quy định về nhãn và danh sách thành phần, chứng nhận về hiệu quả sản phẩm và kiểm soát hồ sơ thông tin Sản phẩm (PIF) được lưu trữ tại phòng Nghiên cứu và Phát triển ở Dublin, Ireland.