Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Tại sao sản phẩm của Oriflame không có mã vạch?

Tại sao sản phẩm của Oriflame không có mã vạch?

Mã vạch là công cụ tùy chọn của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối trong quy trình quản lý hàng hóa (thông tin, dữ liệu xuất, nhập kho…). Thông thường mã vạch sẽ thể hiện thông tin của nước sản xuất, tên nhà sản xuất... nhưng tại Oriflame chúng tôi đã cung cấp các thông tin đó rõ ràng ngay trên bao bì sản phẩm, cũng như trên nhãn phụ khi phân phối hàng ra thị trường nên không cần thiết phải sử dụng mã vạch. Mã vạch hoàn toàn không phản ánh được chất lượng cũng như tính pháp lý của sản phẩm. Tại Việt Nam, việc đăng ký mã vạch là không bắt buộc.