Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Tôi có thể đăng nhập vào các ứng dụng của Oriflame bằng cách nào?

Tôi có thể đăng nhập vào các ứng dụng của Oriflame bằng cách nào?

Các ứng dụng của Oriflame là những công cụ không thể thiếu để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Nhà Phân Phối Oriflame và bạn có thể đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào của Oriflame với cùng mã số Nhà Phân Phối và mật khẩu bạn đã sử dụng để đăng nhập vào website Oriflame. Một khi bạn đã đăng nhập thành công, các ứng dụng này sẽ tự động ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn cho những lần đăng nhập sau.