Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Product, business, tools and programs
  4. Hiện tại Oriflame có những ứng dụng nào hỗ trợ hoạt động kinh doanh?

Hiện tại Oriflame có những ứng dụng nào hỗ trợ hoạt động kinh doanh?

Hiện tại Oriflame có những App (Ứng dụng) hỗ trợ hoạt động kinh doanh như sau:
* Oriflame Apps: hỗ trợ đặt hàng, đăng ký thành viên mới và theo dõi và thanh toán đơn hàng, khiếu naị đổi trả hàng...
* Oriflame Business Apps: giúp hỗ trợ theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của cá nhân và đội nhóm
* Oriflame Conferences Apps: hỗ trợ theo dõi thông tin các kỳ hội nghị của Oriflame

Tải ứng dụng tại đây: