Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Làm thế nào để đổi Người bảo trợ?

Việc thay đổi Nhà Phân Phối từ Bảo trợ này sang Bảo trợ khác chỉ được giải quyết trong một số trường hợp đặc biệt và hoàn toàn theo quyết định của Oriflame. Nhà Phân Phối chỉ có thể yêu cầu đổi bảo trợ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày đăng ký thành viên.
- Hồ sơ yêu cầu đổi bảo trợ cần gửi về Phòng kinh doanh của chi nhánh, bao gồm:
(I) Đơn xin đổi bảo trợ theo mẫu có đầy đủ chữ ký của Nhà Phân Phối, Bảo trợ đúng, Bảo trợ sai
(II) Tin nhắn đồng thuận của bảo trợ sai thể hiện chính xác số điện thoại của bảo trợ sai đã đăng ký trên hệ thống  
(III) Tin nhắn của bảo trợ hiện tại theo hệ thống
(IV) CMND hoặc CCCD của Nhà Phân Phối yêu cầu  
Vui lòng liên lạc với Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ chi tiết.