Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Hợp đồng tham gia bán hàng đã cấp của tôi hết hạn khi nào?

Hợp đồng tham gia bán hàng đã cấp của tôi hết hạn khi nào?

Sau 1 năm ngưng hoạt động, hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp của bạn sẽ tự động hết hạn và hệ thống sẽ khóa tài khoản của bạn. Bạn cần thực hiện lại việc đăng ký trở thành Nhà Phân Phối của Oriflame và ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp mới.