Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm
  1. Oriflame Việt Nam
  2. Chăm Sóc Khách Hàng
  3. Đăng ký, Thẻ thành viên và Hồ sơ cá nhân
  4. Tôi quên mất mật khẩu đăng nhập, làm thế nào để lấy lại.

Tôi quên mất mật khẩu đăng nhập, làm thế nào để lấy lại.

Tại cửa sổ đăng nhập trên website oriflame.vn, vui lòng thực hiên theo hướng dẫn sau:
- Nhấp vào Quên mật khẩu,
- Điền mã số Nhà Phân Phối hoặc số điện thoại, hoặc e-mail bạn đã đăng ký.
- Nhấp “Tiếp theo”. Mật khẩu tạm sẽ được gửi trực tiếp đến địa chỉ e-mail của bạn.
Giữ nguyên màn hình đăng nhập bằng mật khẩu tạm
- Mở email “Nhắc mật khẩu” và copy mật khẩu tạm được cung cấp qua e-mail
- Nhập mật khẩu tạm và chọn mật khẩu mới
- Nhấp “Đăng Nhập” để hoàn tất