Bỏ qua nội dung chính Bỏ qua menu chính Bỏ qua để tìm kiếm

Các cách đăng nhập vào trang www.oriflame.vn

Nhà Phân Phối hoặc Khách Hàng VIP hoàn toàn có thể đăng nhập vào trang www.oriflame.vn bằng nhiều cách:
- Đăng nhập bằng số điện thoại/e-mail/mã số Nhà Phân Phối/mã số Khách hàng VIP
- Đăng nhập bằng Apple ID/ Google ID/Facebook (để có thể đăng nhập theo cách này, bạn cần thực hiện việc kết nối tài khoản Apple/Google/Facebook của bạn vào trang cá nhân trên website)
Hướng dẫn kết nối Apple/Google/Facebook vào trang cá nhân:
- Đăng nhập vào oriflame.vn
- Đến Menu “Thiết Lập Hồ Sơ Cá Nhân”, chọn “Mạng Xã Hội”, thực hiện việc kết nối tài khoản Apple/Google/Facebook của bạn bằng cách click vào biểu tượng cần kết nối và khai báo thông tin đăng nhập theo yêu cầu.
- Sau khi kết nối xong, đăng xuất và bạn có thể đăng nhập vào lại website với Apple ID/Google ID/Facebook